Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 29 tháng 8, 2018

Netflix bị chỉ trích vì mục 'LGBTQ' hầu hết là phim gay

Netflix bị chỉ trích vì mục 'LGBTQ' hầu hết là phim gay
- Cuối tuần qua, một người dùng Twitter tại Anh đã công khai chỉ trích kênh chiếu phim trực tuyến Netflix vì sự thiếu đa dạng của hạng mục “LGBTQ” và ...

Follow by Email