WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

Một cuộc đời hạnh phúc bắt nguồn từ một trái tim khỏe mạnh

Một cuộc đời hạnh phúc bắt nguồn từ một trái tim khỏe mạnh
- Rất nhiều trường hợp thanh niên khoẻ mạnh bỗng ra đi trong lúc làm việc ban đêm vì chứng đột quỵ… Có những ca tuy không dẫn đến tử vong ...

Follow by Email