Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2018

Mối tình đồng tính của nữ ca sĩ Hong Kong vừa nhảy lầu tự tử

Mối tình đồng tính của nữ ca sĩ Hong Kong vừa nhảy lầu tự tử
- Ellen Khải Đồng có xu hướng tình dục đồng giới từ thời còn đi học, tuy nhiên cô không dám nói với ai, kể cả người thân cận. Năm 25 tuổi, cô gặp nữ ...

Follow by Email