Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2018

Làm gì sau khi quan hệ với người nhiễm HIV?

Làm gì sau khi quan hệ với người nhiễm HIV?
- Do đó, điều ý nghĩa để giảm việc lây truyền HIV qua đường tình dục là người bệnh phải điều trị ARV, tuân thủ điều trị. Đối với người khỏe mạnh, tránh ...

Follow by Email