Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 1 tháng 8, 2018

Hầu hết đàn ông đồng tính đều độc thân khi sang tuổi trung niên

Hầu hết đàn ông đồng tính đều độc thân khi sang tuổi trung niên
- Khảo sát này không tìm hiểu sâu về tình trạng quan hệ mà tập trung vào các khó khăn mà người LGBT lớn tuổi vấp phải. Nhiều người trong số đó đã ...

Follow by Email