Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 27 tháng 8, 2018

Gần 400 bạn trẻ tham gia ngày hội VietPride 2018 tại cộng đồng LGBT Bắc Ninh

Gần 400 bạn trẻ tham gia ngày hội VietPride 2018 tại cộng đồng LGBT Bắc Ninh
- Sự kiện VietPride với mục đích nhằm thay đổi nhận thức, thái độ xã hội, bảo vệ quyền cho nhóm thiểu số, và tạo ra những đối thoại về cộng đồng ...

Follow by Email