WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561

Con gái Steve Jobs nói bố mình là kẻ xấu trong quyển hồi ký sắp xuất bản

Con gái Steve Jobs nói bố mình là kẻ xấu trong quyển hồi ký sắp xuất bản
- Lisa Brennan-Jobs kể tại cách mà Steve Jobs đã đối xử với mình và mẹ, ... mình, trước khi chịu thừa nhận điều đó với thế giới trong cuốn hồi ký của mình. ... con gái mình về chuyện giới tính và khuynh hướng khi cô bé chỉ mới 9 tuổi.

Follow by Email