Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2018

Con gái Michael Jackson xin lỗi vì làm tổn thương cộng đồng LGBT

Con gái Michael Jackson xin lỗi vì làm tổn thương cộng đồng LGBT
- Tôi không muốn bị nói là đạo đức giả hay làm tổn thương bất cứ ai. Và sự ủng hộ của tôi đối với cộng đồng LGBT luôn được ưu tiên trước thời trang.

Follow by Email