WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

Cặp đôi 'thân mật' ở rạp phim: Hành vi cần bị xử lý?

Cặp đôi 'thân mật' ở rạp phim: Hành vi cần bị xử lý?
- Hành động thân mật quá mức trong rạp chiếu phim cần bị xử lý” ... nhiều người lo ngại trước sự phát triển sớm, theo chiều hướng lệch lạc ở một bộ phận giới trẻ… ... Các thông tin về giới tính tràn lan, phim, ảnh, gameshow. Chúng ...

Follow by Email