Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2018

Cẩn thận với nguy cơ lây nhiễm HIV từ dịch vụ làm đẹp

Cẩn thận với nguy cơ lây nhiễm HIV từ dịch vụ làm đẹp
- Theo bác sỹ Mai Thị Hường, hiện nay Bệnh viện 09 (Hà Nội) đang quản lý trên 600 bệnh nhân HIV/AIDS, trong đó nhiều người vẫn lập gia đình, lấy ...

Follow by Email