Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年8月6日星期一

Bộ ảnh cưới của cặp đồng tính nữ: 'Khi tôi nhắn tin làm quen cô ấy trả lời là không thích con gái'

Bộ ảnh cưới của cặp đồng tính nữ: 'Khi tôi nhắn tin làm quen cô ấy trả lời là không thích con gái'
- Trong bộ ảnh cưới, cặp đôi đồng tính nữ này liên tục trao nhau nụ hôn đủ thấy tình cảm giữa hai người mãnh liệt như thế nào.