Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2018

Bị từ chối khi còn là đàn ông, 2 năm sau cô gái chuyển giới lại 'cưa đổ' chính người từng từ chối mình

Bị từ chối khi còn là đàn ông, 2 năm sau cô gái chuyển giới lại 'cưa đổ' chính người từng từ chối mình
- Sau khi phẫu thuật chuyển giới, cô gái này đã tìm được hạnh phúc bên ... Nhưng đến năm 18 tuổi, những thắc mắc về giới tính ngày càng nhiều và Erin ... là "trai thẳng" đã khiến Minh Quang nhận ra xu hướng tính dục của bản thân.

Follow by Email