Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2018

Bi kịch về chuyện tình của hai cô gái đồng tính ở Ấn Độ

Bi kịch về chuyện tình của hai cô gái đồng tính ở Ấn Độ
- Việc tự sát hai người phụ nữ ở Ahmedabad đã một lần nữa cho thấy người trong cộng đồng LGBT ở nước này vẫn bị kì thị và phải chịu xử phạt hình ...

Follow by Email