Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年8月2日星期四

Đằng sau bộ ảnh lãng mạn của cặp đôi đồng tính nữ này là một chuyện tình yêu khá bình yên và ...

Đằng sau bộ ảnh lãng mạn của cặp đôi đồng tính nữ này là một chuyện tình yêu khá bình yên và ...
- Tình yêu trong giới LGBT nào cũng vậy, dù thoải mái đến đâu thì đôi khi cũng sẽ bắt gặp những ánh nhìn tò mò, khác lạ của mọi người. Ân và Nhung ...