Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2018

5 chính trị gia đồng tính nổi tiếng nhất thế giới

5 chính trị gia đồng tính nổi tiếng nhất thế giới
- Leo Varadkar đã đóng một vai trò rất lớn trong phong trào vận động quyền cho người LGBT tại Ireland. Năm 2015, Ireland trở thành quốc gia đầu tiên ...