WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Thế giới LGBT sẽ “biểu tình tàng hình” ở Moscow

Thế giới LGBT sẽ “biểu tình tàng hình” ở Moscow
- Chính vì lẽ đó mùa World Cup 2018 này nhiều tổ chức thuộc giới LGBT này tề tựu về Nga và bắt đầu cuộc..tranh đấu. Tuy nhiên theo luật pháp Nga ...

Follow by Email