วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Tại sao 2018 là năm mà cộng đồng LGBT có nhiều sức ảnh hưởng đến thời trang?

Tại sao 2018 là năm mà cộng đồng LGBT có nhiều sức ảnh hưởng đến thời trang?
- Lễ diễu hành Gay Pride của cộng đồng người đồng tính (LGBT) đã bắt đầu cuộc hành trình đầu tiên tại London vào ngày đầu tháng 7 năm 1972.