Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2018

Ryan Reynolds muốn có thêm các giới tính khác trong thương hiệu phim 'Deadpool'

Ryan Reynolds muốn có thêm các giới tính khác trong thương hiệu phim 'Deadpool'
- Đây cũng là bộ phim siêu anh hùng đầu tiên nói về một quan hệ “giới tính khác” (LGBT) trên màn ảnh. Hai nhân vật nữ Teenage Negasonic Warhead ...

Follow by Email