WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Ryan Reynolds muốn có thêm các giới tính khác trong thương hiệu phim 'Deadpool'

Ryan Reynolds muốn có thêm các giới tính khác trong thương hiệu phim 'Deadpool'
- Đây cũng là bộ phim siêu anh hùng đầu tiên nói về một quan hệ “giới tính khác” (LGBT) trên màn ảnh. Hai nhân vật nữ Teenage Negasonic Warhead ...

Follow by Email