WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Những góc khuất bí ẩn về nạn cưỡng hiếp phụ nữ chuyển giới ở Ấn Độ

Những góc khuất bí ẩn về nạn cưỡng hiếp phụ nữ chuyển giới ở Ấn Độ
- Hiệp hội Manipur Nupi Mannbi, một tổ chức phi lợi nhuận của cộng đồng LGBT ở bang Manipur nói. Đồng thời cô cũng là một phụ nữ chuyển giới.

Follow by Email