WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Người đồng tính biểu tình chống... người chuyển giới

Người đồng tính biểu tình chống... người chuyển giới
- Những gì vừa diễn ra tại thành phố London đã tạo ra một làn sóng tranh cãi dữ dội trong cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính & chuyển giới).

Follow by Email