WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Ngôi sao nữ của 'Thor: Ragnarok' và 'Westworld' công khai yêu cả hai giới

Ngôi sao nữ của 'Thor: Ragnarok' và 'Westworld' công khai yêu cả hai giới
- hệ thân thiết giữa cô và nữ ca sĩ Janelle Monáe, người vừa công khai thuộc cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính & chuyển giới) vào đầu năm nay.

Follow by Email