Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2018

Mỹ: Bạn bè tổ chức đám tang cho người chuyển giới bị cha mẹ chối bỏ

Mỹ: Bạn bè tổ chức đám tang cho người chuyển giới bị cha mẹ chối bỏ
- Việc này khiến cho nhiều người thuộc cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính & chuyển giới) tại địa phương cảm thấy bất bình. Sau khi bày tỏ sự ...

Follow by Email