วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Muốn xây dựng hạnh phúc lâu dài hãy yêu những người đã come out'

Muốn xây dựng hạnh phúc lâu dài hãy yêu những người đã come out'
- Chàng trai thuộc cộng đồng LGBT và anh đã dũng cảm công khai điều đó. Ty Lê nhận ra mình khác biệt với các bạn nam cùng trang lứa ngay từ khi ...