วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Làm sao tìm kiếm công bằng cho người chuyển giới?

Làm sao tìm kiếm công bằng cho người chuyển giới?
- Bộ Y tế tuyên bố đã hoàn thành dự thảo Luật Chuyển đổi giới tính, và dự kiến sẽ trình ... Bố mẹ nên ứng xử thế nào khi con mình muốn... chuyển giới?