WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Làm sao tìm kiếm công bằng cho người chuyển giới?

Làm sao tìm kiếm công bằng cho người chuyển giới?
- Bộ Y tế tuyên bố đã hoàn thành dự thảo Luật Chuyển đổi giới tính, và dự kiến sẽ trình ... Bố mẹ nên ứng xử thế nào khi con mình muốn... chuyển giới?

Follow by Email