WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Kevin Spacey tiếp tục bị 3 người đàn ông tố lạm dụng tình dục

Kevin Spacey tiếp tục bị 3 người đàn ông tố lạm dụng tình dục
- Phản ứng hời hợt của ông đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều người, đặc biệt là những thành viên trong cộng đồng LGBT. Nam diễn viên ...

Follow by Email