WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Hoa hậu Hương Giang Idol khoe nhan sắc gợi cảm trong sự kiện kêu gọi ủng hộ người chuyển giới

Hoa hậu Hương Giang Idol khoe nhan sắc gợi cảm trong sự kiện kêu gọi ủng hộ người chuyển giới
- Tại đêm chung kết, người đẹp khẳng định: "Tôi sẽ đòi hỏi quyền bình đẳng cho cộng đồng LGBT. Ai cũng mong muốn mình được hạnh phúc và có .

Follow by Email