Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2018

Hiến pháp mới của Cuba mở đường cho hôn nhân đồng giới

Hiến pháp mới của Cuba mở đường cho hôn nhân đồng giới
- Trong bản dự thảo hiến pháp mới của Cuba, nước này định nghĩa lại hôn nhân là "sự kết hợp của hai người" chứ không phải chỉ là sự "kết hợp" giữa ...

Follow by Email