WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Hành trình 'come out' của đồng tính 9X được mệnh danh là 'Thánh chửi bom hàng' trên mạng xã hội

Hành trình 'come out' của đồng tính 9X được mệnh danh là 'Thánh chửi bom hàng' trên mạng xã hội
- Hồng Sơn là gương mặt không còn xa lạ trên cộng đồng mạng xã hội và giới trẻ trong cộng đồng LGBT bởi những livestream bán hàng "mắng khách" ...

Follow by Email