WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Giữ lời hứa, Hoa hậu Hương Giang thực hiện việc làm ý nghĩa đầu tiên cho cộng đồng LGBT

Giữ lời hứa, Hoa hậu Hương Giang thực hiện việc làm ý nghĩa đầu tiên cho cộng đồng LGBT
- Đây được coi là một "phát pháo" đầu tiên giành quyền lợi cho những người thuộc cộng đồng LGBT. Vừa xuất hiện trong chương trình giao lưu "Lắng ...