WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Cộng đồng LGBT ráo riết 'săn' phim về cuộc sống như địa ngục trong trại 'chữa trị' đồng tính

Cộng đồng LGBT ráo riết 'săn' phim về cuộc sống như địa ngục trong trại 'chữa trị' đồng tính
- Bộ phim sẽ lấy nước mắt của người xem bởi câu chuyện đau lòng mà nhiều người trong cộng đồng LGBT đang phải đối diện với cái gọi là "chữa trị" ...

Follow by Email