Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 23 tháng 7, 2018

Cộng đồng LGBT ráo riết 'săn' phim về cuộc sống như địa ngục trong trại 'chữa trị' đồng tính

Cộng đồng LGBT ráo riết 'săn' phim về cuộc sống như địa ngục trong trại 'chữa trị' đồng tính
- Bộ phim sẽ lấy nước mắt của người xem bởi câu chuyện đau lòng mà nhiều người trong cộng đồng LGBT đang phải đối diện với cái gọi là "chữa trị" ...

Follow by Email