WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Chuyện tình của cặp đôi đồng tính nam gắn liền với những cơn mưa

Chuyện tình của cặp đôi đồng tính nam gắn liền với những cơn mưa
- Khoảng một năm sau, Huy nghỉ làm và về quê. Tôi tình cờ lướt Facebook và biết cậu ấy cũng thuộc cộng đồng LGBT nên kết bạn, nhắn tin trò chuyện.

Follow by Email