วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Bố mẹ cần làm gì để con dễ dàng 'come out' hơn?

Bố mẹ cần làm gì để con dễ dàng 'come out' hơn?
- Những người trong cộng đồng LGBT luôn khát khao được sống thật với chính mình. Điều họ lo sợ nhất không phải là ánh nhìn kì thị của những người ...