WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Bị cộng đồng LGBT phản đối, Scarlett Johansson từ bỏ vai diễn chuyển giới

Bị cộng đồng LGBT phản đối, Scarlett Johansson từ bỏ vai diễn chuyển giới
- Trong thông báo chính thức gửi cho Out – một tạp chí dành riêng cho cộng đồng LGBT, nữ diễn viên Scarlett Johansson đã viết: “Trong bối cảnh việc ...

Follow by Email