Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2018

Đâu là câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi 'LGBT có phải là một căn bệnh, và nó có lây không?'

Đâu là câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi 'LGBT có phải là một căn bệnh, và nó có lây không?'
- Ở tập 2 của Just Love - talkshow dành riêng cho LGBT và những ai quan tâm đến LGBT, khi đưa ra câu hỏi 'LGBT có phải là một căn bệnh, và có lây ...

Follow by Email