วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Đại học ở Nhật sẽ nhận sinh viên chuyển giới

Đại học ở Nhật sẽ nhận sinh viên chuyển giới
- Trong năm 2015, Bộ Giáo dục Nhật ban hành chỉ dẫn cho các thành phố về việc đáp ứng những nhu cầu của học sinh, sinh viên LGBT, bao gồm nỗ ...