WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

5 người LGBT gốc Phi nổi tiếng nhất tại Mỹ

5 người LGBT gốc Phi nổi tiếng nhất tại Mỹ
- Người LGBT (đồng tính, song tính & chuyển giới) da đen tại Mỹ thường được miêu tả là những người phải đeo 2 cái gông định kiến trên cổ. Không ...

Follow by Email