WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561

WHO chính thức thừa nhận 'chuyển giới' không phải là rối loạn tâm lý

WHO chính thức thừa nhận 'chuyển giới' không phải là rối loạn tâm lý
- Chưa hết, người chuyển giới cho đến nay vẫn còn vấp phải sự kỳ thị gay gắt trong xã hội bất chấp phong trào vận đồng quyền cho cộng đồng LGBT ...Follow by Email