WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Vì sao vũ trụ Marvel không có các anh hùng đồng tính?

Vì sao vũ trụ Marvel không có các anh hùng đồng tính?
- Trong truyện tranh Marvel luôn tồn tại các nhân vật từ nhiều giới tínhxu hướng tình dục khác nhau. LGBTQ (đồng tính, song tính, chuyển giới và ...