WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Vì sao vũ trụ Marvel không có các anh hùng đồng tính?

Vì sao vũ trụ Marvel không có các anh hùng đồng tính?
- Trong truyện tranh Marvel luôn tồn tại các nhân vật từ nhiều giới tínhxu hướng tình dục khác nhau. LGBTQ (đồng tính, song tính, chuyển giới và ...

Follow by Email