WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561

"The Imitation Game": Tài năng và bi kịch của thiên tài giải mã đồng tính Alan Turing

"The Imitation Game": Tài năng và bi kịch của thiên tài giải mã đồng tính Alan Turing
- Trong tháng của niềm tự hào - "Pride month" - dành để tôn vinh sự đa dạng của các xu hướng tính dục trên toàn thế giới, mời bạn cùng xem lại The .

Follow by Email