Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 5 tháng 6, 2018

Taylor Swift gây xúc động mạnh với bài phát biểu gửi đến cộng đồng LGBT

Taylor Swift gây xúc động mạnh với bài phát biểu gửi đến cộng đồng LGBT
- Các bạn thật dũng cảm' là câu nói thể hiện cảm xúc của Taylor Swift đến cộng đồng LGBT nhân dịp Pride Month - tôn vinh quyền bình đẳng của cộng ...

Follow by Email