WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Taylor Swift gây xúc động mạnh với bài phát biểu gửi đến cộng đồng LGBT

Taylor Swift gây xúc động mạnh với bài phát biểu gửi đến cộng đồng LGBT
- Các bạn thật dũng cảm' là câu nói thể hiện cảm xúc của Taylor Swift đến cộng đồng LGBT nhân dịp Pride Month - tôn vinh quyền bình đẳng của cộng ...

Follow by Email