Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2018

Súp lơ xanh là siêu thực phẩm phòng ngừa ung thư

Súp lơ xanh là siêu thực phẩm phòng ngừa ung thư
- Trong súp lơ xanh chứa sulforaphane, một hợp chất chống ung thư giúp tiêu diệt các gene ung thư một cách hiệu quả. 2. Hạt óc chó phòng bệnh tim. Trong số tất cả các loại hạt, hạt óc chó được chứng minh là loại hạt tốt nhất cho sức khỏe tim. Các nhà ...

Follow by Email