WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Robbie Williams – nam ca sĩ hát tại World Cup 2018 'dùng cả thanh xuân' để ước bị gay

Robbie Williams – nam ca sĩ hát tại World Cup 2018 'dùng cả thanh xuân' để ước bị gay
- Mặc dù không phải là người đồng tính (LGBT) nhưng nam ca sĩ Robbie Williams là người ủng hộ mạnh mẽ cộng đồng LGBT, đến mức anh từng ước ...

Follow by Email