Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年6月25日星期一

Phẫu thuật mắt thành công nhờ sự hỗ trợ của robot

Phẫu thuật mắt thành công nhờ sự hỗ trợ của robot
- Lần đầu tiên trên thế giới, các bác sĩ ở Anh đã tiến hành thử nghiệm phẫu thuật mắt thành công với sự trợ giúp của một chú robot. Robot tư vấn mua bán xe hơi tại Italy · Robot vẽ tranh đẹp như họa sĩ · Nhật Bản dùng robot xây nhà 30 tầng.