WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Nguy cơ ung thư vú vì quá gầy khi trẻ

Nguy cơ ung thư vú vì quá gầy khi trẻ
- Tuy nhiên, ở phụ nữ tiền mãn kinh, estrogen cao có thể bảo vệ chống lại căn bệnh này do họ có các tế bào vú khỏe mạnh hơn ngay từ đầu. Nguy cơ ...

Follow by Email