Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2018

Nghiện game cũng bị xếp là một dạng bệnh tâm thần

Nghiện game cũng bị xếp là một dạng bệnh tâm thần
-  Bị ám ảnh bởi các trò chơi điện tử giờ đây đủ điều kiện để được xếp vào danh sách các vấn đề sức khỏe tâm thần nghiêm trọng, theo các chuyên gia của tổ chức Y tế thế giới. Nghiện game, mất việc, ế bồ · 2/3 người nghiện game online tái nghiện ...

Follow by Email