WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Mỹ ra mắt siêu máy tính có "bộ não" bằng 6,3 tỷ người

Mỹ ra mắt siêu máy tính có "bộ não" bằng 6,3 tỷ người
- Mặc dù Mỹ hiện đang sở hữu chiếc máy tính nhanh nhất thế giới, Trung Quốc lại là quốc gia sở hữu nhiều siêu máy tính hơn. ... cơ quan quản lý khí quyển và đại dương quốc gia sử dụng siêu máy tính để dự đoán các xu hướng khí ...

Follow by Email