Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 12 tháng 6, 2018

Mỹ ra mắt siêu máy tính có "bộ não" bằng 6,3 tỷ người

Mỹ ra mắt siêu máy tính có "bộ não" bằng 6,3 tỷ người
- Mặc dù Mỹ hiện đang sở hữu chiếc máy tính nhanh nhất thế giới, Trung Quốc lại là quốc gia sở hữu nhiều siêu máy tính hơn. ... cơ quan quản lý khí quyển và đại dương quốc gia sử dụng siêu máy tính để dự đoán các xu hướng khí ...

Follow by Email