Thứ Tư, 13 tháng 6, 2018

Điều gì xảy ra nếu nhịn ăn cả ngày?

Điều gì xảy ra nếu nhịn ăn cả ngày?
- Dân trí Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không ăn trong một ngày? Câu trả lời có vẻ tương đối đơn giản, nhưng nhịn ăn trong 24 giờ còn gây ra hiệu ứng phức tạp hơn. Nhịn ăn là một phần lâu đời của nhiều truyền thống tôn giáo, bao gồm lễ Yom Kippur của đạo ...