Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018

IBM công bố siêu máy tính mạnh nhất thế giới, xử lý 200 triệu tỉ phép tính/giây

IBM công bố siêu máy tính mạnh nhất thế giới, xử lý 200 triệu tỉ phép tính/giây
- IBM cho biết hiện tại, Summit là máy tính mạnh nhất và mang tính khoa học thông minh nhất thế giới, có khả năng xử lý 200 triệu tỉ phép tính trong một ...

Follow by Email