WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018` Hương Giang gửi thư ngỏ tới Bộ Y tế và Quốc hội

Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018` Hương Giang gửi thư ngỏ tới Bộ Y tế và Quốc hội
- Người đẹp sinh năm 1992 đại diện cộng đồng LGBT tại Việt Nam bày tỏ mong muốn sớm có "Luật Chuyển đổi giới tính" để người chuyển giới Việt ...

Follow by Email